سولفات پتاسیم پودری

سولفات پتاسیم پودری:

عنصرپتاسیم به عنوان یکی ازعناصرپرمصرف نقش مهمی در افزایش عملکرد و بازدهی درختان پسته دارد.

كود سولفات پتاسيم
– حاوي 50 در صد اکسید پتاسيم و 17/5 درصد گوگرد
– منبع تأمين كننده پتاسيم گياه، فاقد كلر و صد در صد قابل حل در آب
– تحريك كننده رشد گياه
– افزايش دهنده توليد پروتئين
– افزايش بازدهي مصرف آب
– افزايش مقاومت گياه در مقابل بيماري ها و آفات، باد و درجه حرارت بالا
– تحريك كننده گل دهي و ميوه دهي
– تقويت كننده  كيفيت گل مخصوصاً گل رز
– بهبود كيفيت ميوه و افزايش خاصيت انبارداري
– تقويت گره هاي گياهان حاوي كربوهيدرات بالا مانند سيب زميني