سولفات پتاسیم

معرفي محصول سولفات پتاسیم :

سولفات پتاسیم یک ماده ی شیمیایی معدنی (غیر آلی) با فرمول شیمیایی K2SO4 می باشد. این ترکیب سفید تا کرم رنگ می باشد و محلول در آب است. انواع معدنی سولفات پتاسیم نیز با ترکیبات مختلف در تبیعت یافت می شوند که می توان به کاینیت ، شونیت، لئونیت، لانگبنیت، گلاسریت و پلی هالیت اشاره کرد.

  • Kainite, MgSO4·KCl·H2O
  • Schönite, K2SO4·MgSO4·6H2O
  • Leonite, K2SO4·MgSO4·4H2O
  • Langbeinite, K2Mg2(SO4)3
  • Glaserite, K3Na(SO4)2
  • Polyhalite, K2SO4·MgSO4·2CaSO4·2H2O

کاربرد ها و موارد مصرف سولفات پتاسیم

بیشترین مورد مصرف سولفات پتاسیم، در کشاورزی، به عنوان کود سولفات پتاسیم، تامین کننده ی پتاسیم و گوگرد می باشد. این ماده به دلیل عدم وجود کلر در ترکیب خود، برای گیاهان مضر نمی باشد. همپنین از سولفات پتاسیم در شیشه سازی استفاده می شود. در صنایع نظامی، از سولفات پتاسیم برای کاهش شدت فلاش نور حاصل از انفجار گلوله ی توپخانه های سنگین، نظیر گلوله ی توپ و تانک و خمپاره استفاده می شود.

مواد اولیه ی تولید سولفات پتاسیم
سولفوریک اسید، آب، کلرید پتاسیم

روش تولید سولفات پتاسیم
برای تولید سولفات پتاسیم، ابتدا کلرید پتاسیم معدنی خرد و آسیاب می شود. پودر کلرید پتاسیم آسیاب شده پس از خردایش، به راکتور واکنش همزن دار که از جنس استیل ضد اسید می باشد منتقل می شود و آب به همراه اسید سولفوریک به آن اضافه می شود. حرارت دهی راکتور باعث افزایش راندمان و سرعت واکنش می شود. در اثر واکنش سولفوریک اسید با کلرید پتاسیم، سولفات پتاسیم و گاز هیدروژن کلرید تولید می شود. گاز تولید شده باید توسط مکنده جمع آوری و خنک شود تا تبدیل به هیدروکلریک اسید شود، که محصول جانبی این واکنش است. محلول سولفات پتاسیم داخل راکتور میبایست در مرحله ی بعد فیلتر شود تا ناخالصی نامحلول موجود در خاک جدا شود. محلول زلال زیر فیلتر حاوی سولفات پتاسیم می باشد که پس از جوشاندن و تغلیظ، برای کریستال گیری، به حوضچه های خنک کن منتقل می شود. پس از سرد شدن محلول، سولفات پتاسیم جامد قابل استفاده و بسته بندی جهت فروش خواهد بود. در این شیوه، برای بالا بردن کیفیت می توان مخلوط واکنش را به طور مستقل در یک بستر سیال دارای گرم کن، تا 700 درجه ی سانتیگراد حرارت داد.

2KCl + H2SO4 → K2SO4 + 2HCl

روش دیگر برای تولید سولفات پتاسیم، توسط هارگریوز ابداع شد. در این روش، سولفات پتاسیم از طریق واکنش کلرید پتاسیم، با مخلوطی از دی اکسید گوگرد، آب و هوا تولید می شود.

2KCl + SO2 + 0.5O2 → K2SO4 + 2HCl
همچنین سولفات پتاسیم را می توان از تجزیه ی مجدد سولفات فلزات دیگر (به خصوص سولفات منیزیم) نیز تولید نمود. این واکنش در دو مرحله انجام می شود.

2KCl + 2MgSO4 + H2O → K2SO4.MgSO4.6H2O + MgCl2

نمک دوتایی حاصله جدا می گردد و با کلرید پتاسیم اضافی واکنش داده می شود.

2KCl + K2SO4.MgSO4.6H2O → 2K2SO4 + MgCl2
ویژگی ها و خواص سولفات پتاسیم